Αναζήτηση

Πολιτική «COOKIES»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον δικτυακό τόπο του της Εταιρείας «Passarella Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») λειτουργεί λογισμικό τύπου «Cookies» (πρόγραμμα – «κέρασμα»). Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία) με μορφή απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα κινητό τηλέφωνο- «smartphone» ή ένα «tablet»), όταν αυτοί επισκέπτονται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. 

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού  τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστώνμ καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τρόπου παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν επιτρέπουν τη συλλογή  πληροφοριών που ταυτοποιούν τους χρήστες ούτε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που τηρείται στους υπολογιστές αυτών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ένας χρήστης, το λειτουργικό  σύστημα του υπολογιστή του, τη χρήση συνδέσμων από και προς τον εκάστοτε δικτυακό τόπο και λοιπές «τεχνικής φύσεως» πληροφορίες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ «COOKIES»

Α) Αναγκαία 

Τα «Αναγκαία Cookies» βοηθούν στην ορθή λειτουργία ενός δικτυακού τόπου διευκολύνοντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση των χρηστών και η πρόσβασή τους σε ασφαλείς περιοχές. Μία  ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα «cookies».

Β) Προτίμησης 

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «απομνημονεύει» πληροφορίες, βάσει των οποίων μεταβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας της ή παρουσίασης των πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη(π.χ. προτιμώμενη γλώσσα).

Γ) Στατιστικά 

Τα  «Στατιστικά Cookies» βοηθούν να  καταστεί σαφές πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας πληροφορίες ανώνυμα.

Δ) Εμπορικής Προώθησης

Τα «Cookies Εμπορικής Προώθησης» χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας των επισκεπτών ενός ιστοτόπου, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για αυτούς.

 

ΤΑ «COOKIES» ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα «cookies»: 

Cookie NameSourceCookie Purpose DescriptionExpiry
wordpress_sec_a88ab50e929ce386a45ce4e11d9d64ddwww.passarella.grWordPress security cookie used to authenticate logged-in users1 month
wp-settings-time-7www.passarella.grWordPress configuration cookie that stores the time of the last settings update1 year
_ga_NZ76L3JBB0www.passarella.grGoogle Analytics cookie used to distinguish unique users1 year
ywsl_wp_sessionwww.passarella.grWordPress cookie used to store session information1 day
wp_woocommerce_session_a88ab50e929ce386a45ce4e11d9d64ddwww.passarella.grWooCommerce session cookie used to maintain cart functionality1 day
wordpress_logged_in_a88ab50e929ce386a45ce4e11d9d64ddwww.passarella.grWordPress cookie used to indicate when a user is logged in1 month
wordpress_test_cookiewww.passarella.grWordPress cookie used to check if cookies are enabledSession
wp_sir_process_ml_uploadwww.passarella.grWordPress cookie used for Sirv image optimization9 months
woocommerce_items_in_cartwww.passarella.grWooCommerce cookie used to track items in the cartSession
PHPSESSIDwww.passarella.grPHP session cookie used to maintain user sessionSession
_gawww.passarella.grGoogle Analytics cookie used to distinguish unique users1 year
woocommerce_cart_hashwww.passarella.grWooCommerce cookie used to track cart hashSession
cb-enabledwww.passarella.grCookie used to track if cookie banner is accepted1 month
pll_languagewww.passarella.grPolylang cookie used to store language preferences10 months
wp-settings-7www.passarella.grWordPress cookie used to store user interface settings1 year
tk_aiwww.passarella.grAutomattic cookie used for WooCommerce integrationSession

 

TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ COOKIES

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (φυλλομετρητές –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Οι χρήστες έχουν μέσω του φυλλομετρητή τους τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιούν / διαγράφουν τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτονται δικτυακούς τόπους όπου λειτουργούν  «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των «Cookies» βρίσκονται συνήθως εντός των καταλόγων («μενού») «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. 

Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι, σε περίπτωση που απορρίψουν ή απενεργοποιήσουν τα «Cookies» του παρόντος δικτυακού, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων του ενδέχεται να περιορισθεί. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές στους χρήστες ότι με την απενεργοποίηση ενός «Cookie» ή μιας κατηγορίας «Cookies», δε διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησής τους. Μια τέτοια ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο το χρήστη, ο οποίος απαιτείται να τροποποιήσει τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει με την ανάρτηση της τροποποιημένης Πολιτικής στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@passarella.gr.